Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Usaha, Taqwa, Mulia

Universiti Teknologi MARA (UiTM) logo

PENGENALAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)

LATAR BELAKANG

Universiti Teknologi MARA bermula daripada tahun 1956 dengan penubuhan Dewan Latihan RIDA (Rural Industrial Development Authority), sebuah pusat percubaan untuk menyediakan kursus persediaan bagi belia luar bandar yang berpendidikan Inggeris.

Matlamat penubuhan Dewan Latihan RIDA adalah untuk membina semula kehidupan masyarakat desa dan meningkatkan taraf ekonomi mereka. Pengambilan pelajar pertama seramai 25 orang bagi kursus London Chamber of Commerce dan kursus untuk peniaga-peniaga kecil. Pada tahun 1965 Dewan Latihan RIDA bertukar nama kepada Maktab MARA (Majlis Amanah Rakyat) hasil dari Kongres Ekonomi Bumiputera yang diadakan di Kuala Lumpur dari 5 hingga 7 Jun 1965.

Pada tahun 1970 Maktab MARA bertukar nama kepada Institut Teknologi MARA (ITM). ITM diberi autonomi penuh dan tidak lagi diletakkan di bawah Bahagian Latihan MARA. Ia diletakkan terus di bawah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar.

Pada tahun 1996, Akta ITM dipinda bagi membolehkan ITM berfungsi sebagai universiti tempatan awam dan membolehkan institut melibatkan diri dalam aktiviti perniagaan, mengadakan kursus secara francais dan menubuhkan cawangan di seberang laut.

Tanggal 26 Ogos 1999 meletakkan nama baru Institut kepada Universiti Teknologi MARA (UiTM) setelah pengisytiharan dibuat oleh YAB Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, sewaktu perasmian Perhimpunan Siswazah ITM.

Kini UiTM menawarkan sejumlah 122 program pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda di pelbagai fakultinya. Pengambilan pelajar bagi kebanyakan program peringkat diploma dibuat dua (2) kali setahun. Bidang-bidang pengajian yang ditawarkan meliputi pelbagai bidang seperti perubatan, pergigian, perakaunan, undang-undang, pengurusan, pentadbiran, sains komputer, pentadbiran perniagaan, muzik, perhotelan, kejuruteraan, seni bina dan lain-lain. Fakulti tersebut ialah:

 1. Fakulti Perubatan
 2. Fakulti Pergigian
 3. Fakulti Farmasi
 4. Fakulti Perakaunan
 5. Fakulti Undang-Undang
 6. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur
 7. Fakulti Sains Gunaan
 8. Fakulti Perladangan dan Agroteknologi
 9. Fakulti Pengurusan Perniagaan
 10. Fakulti Sains Komputer dan Matematik
 11. Fakulti Kejuruteraan Awam
 12. Fakulti Kejuruteraan Elektrik
 13. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
 14. Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan
 15. Fakulti Pengurusan Maklumat
 16. Fakulti Filem, Teater dan Animasi
 17. Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media
 18. Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka
 19. Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi
 20. Fakulti Sains Kesihatan
 21. Fakulti Pendidikan
 22. Fakulti Kejuruteraan Kimia
 23. Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi
 24. Fakulti Muzik
 25. Akademi Pengajian Bahasa
 26. Akademi Pengajian Islam Kontemporari

MOTTO

Usaha, Taqwa, Mulia

VISI

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

MISI

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

FALSAFAH

Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara.

JANGKA MASA PROGRAM

Jangka masa program peringkat Ijazah Sarjana Muda ialah enam (6) hingga lapan (8) semester. Satu (1) semester bersamaan enam ( 6 ) bulan.

PENGAMBILAN PELAJAR

Pengambilan pelajar dibuat dua (2) kali dalam setahun, iaitu pengambilan bagi sesi September dan Mac. Untuk sesi pengambilan September, pemohon dikehendaki memajukan permohonan ke Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar , Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) dan sesi pengambilan Mac pula dikendalikan sepenuhnya oleh Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan permohonan perlu dibuat secara dalam talian melalui http://online.uitm.edu.my dalam tempoh ditetapkan. Iklan pengambilan disiarkan oleh KPTM dalam akhbar tempatan pada awal Januari bagi kemasukan sesi September dan oleh UiTM pada bulan Oktober bagi kemasukan sesi Mac.

KEPERLUAN AKADEMIK

Pelajar mestilah mendaftar kursus keperluan Universiti, fakulti dan program di dalam tempoh dua (2) minggu selepas semester bermula. Seseorang pelajar dikehendaki mengambil dan lulus semua mata pelajaran keperluan Universiti, fakulti dan program yang telah ditetapkan sebelum dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda.

PANDUAN MEMILIH PROGRAM

Pemohon dinasihatkan agar membaca peraturan dan syarat kelayakan kemasukan dan memilih program yang sesuai dengan kelayakan pemohon untuk mengelak dari bersaing dengan pemohon yang mempunyai kelayakan yang lebih baik.

PANDUAN MEMILIH PROGRAM SEBAGAI PROGRAM PILIHAN:

Pastikan hanya memilih program yang memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan sahaja.

 • Menyenaraikan pilihan program mengikut keutamaan.
 • Mendapatkan maklumat program yang hendak dipohon dengan membaca syarat-syarat khas program tersebut.
 • Sekiranya perlu boleh mendapatkan khidmat nasihat dan penerangan dari Fakulti yang berkenaan, kaunselor atau kampus cawangan UiTM yang berhampiran.

PENYATAAN KHAS:

PEMILIHAN CALON BERDASARKAN SISTEM MERITOKRASI.

 • Tidak semua calon yang layak itu berjaya ditawarkan kerana bilangan tempat yang disediakan adalah terhad.
 • Tidak semua yang berjaya itu ditawarkan program pilihan kerana persaingan program yang dipohon.

PENGHANTARAN BORANG PERMOHONAN

Salinan borang permohonan serta salinan sijil-sijil TIDAK PERLU dihantar ke Universiti Teknologi MARA, KECUALI bagi pelajar dari IPT lain samada Awam atau Swasta dan juga pemohon yang memiliki kelayakan setara seperti GCE/A Level dan salinan sijil serta transkrip hendaklah sampai ke Bahagian Pengambilan Pelajar tujuh (7) hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan.

MENCETAK SURAT TAWARAN

Calon yang berjaya perlu mencetak surat tawaran, bil bayaran serta dokumen penting di dalam laman web http://www.online.uitm.edu.my bagi tujuan pendaftaran dan pembayaran yuran di mana-mana cawangan Bank Islam.

YURAN PENGAJIAN

Yuran yang dikenakan ke atas setiap pelajar mengikut kadar satu semester adalah RM 200.

KEMUDAHAN KOLEJ KEDIAMAN

Pada dasarnya bagi semua pelajar lepasan STPM dan Matrikulasi adalah disediakan kolej kediaman.

KAMPUS PENGAJIAN

Pemohon yang berjaya akan mengikuti pengajian di mana-mana kampus Universiti Teknologi MARA, di seluruh negara bergantung kepada program pengajian yang dijalankan.

KAMPUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

BIL. NAMA KAMPUS NO. TELEFON
1 UiTM Shah Alam Selangor Darul Ehsan 03-55442000
2 UiTM Cawangan Sabah Kota Kinabalu 088-325151
3 UiTM Cawangan Kelantan Machang 09-9762000
4 UiTM Cawangan Sarawak Samarahan 082-672153
5 UiTM Cawangan Perlis Arau 04-9861001
6 UiTM Cawangan Terengganu Dungun 09-8400400
7 UiTM Cawangan Johor Segamat 07-9352000
8 UiTM Cawangan Pahang Jengka 09-4602000
9 UiTM Cawangan Melaka Alor Gajah 06-5582000
10 UiTM Cawangan Perak Sri Iskandar 05-3742000
11 UiTM Cawangan Kedah Sungai Petani 04-4562000
12 UiTM Cawangan Pulau Pinang Bukit Mertajam 04-8322888
13 UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kuala Pilah 06-4821200
14 UiTM Kampus Puncak Perdana 03-79622000

KETERANGAN LANJUT

Keterangan lanjut mengenai syarat kemasukan dan program yang dijalankan boleh diperolehi di kampus-kampus seperti yang tercatat atau di fakulti berkaitan atau di alamat seperti berikut:

Pengarah
Bahagian Pengambilan Pelajar
Bangunan UiTM International Centre (UIC)
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN

No. Tel: 03-55443164/3166/3174
No. Faks : 03-55443170/ 55438534
Laman web:
http://online.uitm.edu.my
http://pengambilan.uitm.edu.my