Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Terokaan Seluas Lautan, Demi Kelestarian Sejagat

Universiti Malaysia Terengganu (UMT) logo

PENGENALAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Universiti Malaysia Terengganu bermula dari Pusat Perikanan dan Sains Samudera di bawah payung Universiti Putra Malaysia bertempat di Mengabang Telipot, Kuala Terengganu yang menyediakan kemudahan latihan kepada para pelajar Program Perikanan dan Sains Samudera dan kemudahan penyelidikan kepada pensyarah. Perpindahan Fakulti Perikanan dan Sains Samudera, Universiti Putra Malaysia (UPM) dari Serdang ke Kuala Terengganu telah melahirkan kampus cawangan yang dinamakan Universiti Putra Malaysia cawangan Terengganu (UPMT) pada Jun 1996 dan nama fakulti telah diubah kepada Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Turut ditubuhkan ialah Fakulti Sains dan Sastera Ikhtisas serta Pusat Pengajian Matrikulasi.

Penubuhan Kolej Universiti Terengganu (KUT) telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 5 Mei 1999 sebagai kampus bersekutu UPM. Kolej Universiti Terengganu telah diberi kuasa autonomi pada 1 Mei 2001 dan dinamakan Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM) pada 20 Jun 2001 selaras dengan hasrat kerajaan supaya kolej ini menerajui bidang-bidang sains dan teknologi.

Pada tanggal 1 Februari 2007, Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia sekali lagi memahat sejarah dengan nama barunya sebagai Universiti Malaysia Terengganu.

Sejak penubuhannya, Universiti Malaysia Terengganu telah melalui transformasi yang hebat dari sebuah Kolej Universiti yang kurang dikenali kepada sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam yang berjaya dengan program-program pra dan pasca siswazahnya dan cemerlang melakar nama di persada dunia dalam bidang penyelidikan sains, teknologi dan pengurusan sumber alam. Lokasi Universiti Malaysia Terengganu yang amat strategik bersempadankan Laut China Selatan dan keunikan Pantai Rantau Abang sebagai kawasan pendaratan penyu membolehkan Universiti Malaysia Terengganu menjadi sebuah institusi terunggul dalam beberapa bidang pengkhususan seperti Penyelidikan dan Pemuliharaan Penyu, Penyelidikan dan Pemuliharaan Hutan Paya Bakau, Pengurusan dan Pemuliharaan Biodiversiti, Akuakultur Tropika dan Bioteknologi Marin. Universiti Malaysia Terengganu komited untuk terus melangkah maju dan bergerak seiring dengan wawasan dan keperluan Negara dengan penubuhan Institut Oseanografi, Institut Akuakultur Tropika dan Institut Bioteknologi Marin.

VISI

Visi UMT adalah "Universiti Berfokus Marin Terunggul Dalam Negara dan Disegani Diperingkat Global".

MISI

Misi UMT adalah "Menjana Ilmu Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Alam".

PUSAT PENGAJIAN

Universiti Malaysia Terengganu mempunyai lapan (8) buah pusat pengajian seperti berikut:

 1. Pusat Pengajian Sains Asas
 2. Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan
 3. Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran
 4. Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur
 5. Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan
 6. Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi
 7. Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim
 8. Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

Setiap pusat pengajian yang ditubuhkan mempunyai peranan masing-masing bagi membantu merealisasikan visi dan misi Universiti Malaysia Terengganu.

Pusat Pengajian Sains Asas

Program-program yang ditawarkan oleh pusat pengajian ini adalah seperti berikut :

 1. GS02 - Sarjana Muda Sains (Sains Biologi)
 2. GS28 - Sarjana Muda Sains (Sains Kimia)

Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

Program-program yang ditawarkan oleh pusat pengajian ini adalah seperti berikut :

 1. GC10 - Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
 2. GC28 - Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim
 3. GS08 - Sarjana Muda Sains (Matematik Komputasi)
 4. GS43 - Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan)

Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

Program-program yang ditawarkan oleh pusat pengajian ini adalah seperti berikut :

 1. GG15 - Sarjana Muda Sains (Sains Samudera)
 2. GS40 - Sarjana Muda Sains (Biologi Marin)
 3. GS03 - Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti)
 4. GS44 - Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran)

Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

Program-program yang ditawarkan oleh pusat pengajian ini adalah seperti berikut :

 1. GG10 - Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan)
 2. GG27 - Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Akuakultur)
 3. G2051 - Diploma Perikanan

Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

Program-program yang ditawarkan oleh pusat pengajian ini adalah seperti berikut :

 1. GS04 - Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan)
 2. GG09 - Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan)
 3. GG31 - Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Teknologi Lepas Tuai)
 4. GG34 - Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Sains Tanaman)

Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

Program-program yang ditawarkan oleh pusat pengajian ini adalah seperti berikut :

 1. GP04 - Sarjana Muda Kaunseling
 2. GP31 - Sarjana Muda Pengurusan (Polisi dan Sekitaran Sosial)
 3. GE00 - Sarjana Muda Ekonomi (Sumber Alam)

Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

Program-program yang ditawarkan oleh pusat pengajian ini adalah seperti berikut :

 1. GE02 - Sarjana Muda Perakaunan
 2. GP22 - Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)
 3. GP08 - Sarjana Muda Pengurusan (Pelancongan)
 4. GP18 - Sarjana Muda Pengurusan (Maritim)

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

Program-program yang ditawarkan oleh pusat pengajian ini adalah seperti berikut :

 1. GG37 - Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim)
 2. GS15 - Sarjana Muda Sains Gunaan (Fizik Elektronik dan Instrumentasi)
 3. GY06 - Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar)
 4. GS68 - Sarjana Muda Sains (Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim)

KETERANGAN LANJUT

Untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai Universiti Malaysia Terengganu, sila hubungi :

Jabatan Pengurusan Akademik
Bangunan Pusat Pengajian Siswazah
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman.

Tel : 09-668 4532/4219
Faks : 09-668 4143
Laman Web : www.umt.edu.my